Menu

Patrick en Veerle Ryckewaert-Lansens, Sven en Jietze

Akkerbouw, Melkvee

Nieuwe melkveestal

Patrick en Veerle baten al sinds 1996 in het Houtland een bedrijf uit met vleesvee en akkerbouw. Doordat ze in 2014 de naburige hoeve konden aankopen, zijn ze op een tweede locatie gestart met melkvee. Vorig jaar hebben ze hiervoor een nieuwe melkveestal met een melkrobot gebouwd. De melk wordt niet verwerkt op de hoeve, maar wordt opgehaald door de coöperatie Milcobel. Vandaag telt het bedrijf 100 melkkoeien met bijbehorend jongvee en 62 ha akkerbouw. Ze telen wintertarwe, vroege aardappelen, wortelen en ruwvoeder voor de dieren.

Wat valt er die dag te beleven?

Je krijgt een blik achter de schermen op dit melkveebedrijf. Je leert het bedrijf kennen aan de hand van wist-je-datjes. Zo ontdek je tijdens een rondleiding de melkveestal en het jongvee en je ziet de melkrobots in actie. Het bedrijf is ook uitgerust met een eigen waterzuivering. Aangezien Patrick ook aan grond- en betonwerken doet, zullen er ook wat grondwerktuigen te bezichtigen zijn.