Menu

Joris en Lien Van den Eynde-De Kinder, Nore, Fenna en Lucie

Melkvee

Robots aan het werk

Dit moderne melkveebedrijf telt 140 koeien, die gemolken worden met 2 melkrobots. Er is een robot die de stal netjes houdt. Er wordt op een duurzame manier energie opgewekt, namelijk door elektriciteit te maken van de mest.

Wat valt er die dag te beleven?

Kom ontdekken hoe de melkrobots de koeien melken. Kinderen kunnen al spelend het boerderijleven ontdekken tijdens een speciale kleuterrondleiding, maar ook voor de volwassenen zijn er rondleidingen. Je kunt er proeven welk lekkers de landbouw te bieden heeft: ijsjes, pannenkoeken, pensen, hamburgers ...

Opgelet! Zondag is het autoloze zondag in Asse centrum. Volg de omleiding via de bordjes 'Dag van de Landbouw' of bekijk de wegbeschrijving hieronder: