Menu

Jean Pierre en Greetje Renson-Claikens • Hoeve Bellefroid

Akkerbouw, Vleesvee

Vierde generatie

Jean Pierre en Greetje zijn de vierde generatie op dit akkerbouw-veeteeltbedrijf. Zij wonen op een typisch Haspengouwse vierkantshoeve, die gebouwd werd in 1741. Naast deze hoeve stond vroeger een kasteel, maar dat is platgebrand tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op dit bedrijf telen ze de klassieke akkerbouwgewassen tarwe, gerst en bieten, maar ook maïs en gras, als voeder voor de zoogkoeien. In de stallen lopen koeien van het Belgisch witblauw ras. Op deze boerderij houden ze alleen de vrouwelijke kalfjes, de vaarzen. De stieren worden verkocht.

Wat valt er die dag te beleven?

Je krijgt uitgebreide informatie over de werkzaamheden op dit bedrijf. Via een parcours kan je het bedrijf bezichtigen en binnenkijken in de rundveestallen. Ook de vele grote akkerbouwmachines zijn die dag in de loods.