Menu

Jan en Rit Van Riel-Oorts, Glenn en Eline

Melkvee

Derde generatie actief

Frans, de vader van de huidige bedrijfsleider Jan, begon met het bedrijf in 1959. Momenteel is Glenn al de derde generatie actief op het bedrijf. Naar aanleiding van die derde generatie is er een nieuwe stal gebouwd en heeft men beslist om te specialiseren in melkvee. Sindsdien is er geen vleesvee meer op dit bedrijf.
Specifiek aan dit bedrijf is dat alle bestaande gebouwen volledig geïntegreerd werden in het nieuwe gebouw. Omdat ze de bestaande gebouwen volledig wilden benutten, werd het nieuwe concept zo gebouwd dat de arbeid zo efficiënt mogelijk kan verlopen.
De 3 arbeidskrachten melken niet alleen zo'n 230 koeien, maar verrichten ook alle andere werkzaamheden op het bedrijf.
Het bedrijf doet inspanningen op ecologisch vlak, onder andere met zonnepanelen die een deel van de elektriciteit leveren. Ook bij de melkmachine is hieraan gedacht. Het voorkoelen van de melk gebeurt door twee aparte aanvoerleidingen (regen- en grondwater). Het regenwater gebruiken ze om te reinigen. Het grondwater is lauw drinkwater voor de koeien. De warmtewisselaar op de koeltank zorgt voor de basiswarmte voor de reiniging van de koeltank.

Wat valt er die dag te beleven?

Naast de bedrijfswerkzaamheden, die je kunt volgen via de nodige wist-je-datjes is er ok animatie. Er wordt een oude dorskast in werking gezet en ook de stropers wordt gedemonstreerd.
Naast deze nostalgie, worden er uiteraard ook moderne machines getoond.
Voor de kinderen zijn er rondritten met tractoren en een springkasteel.
Eten (spek met eieren en vlaai ...) en drinken worden verzorgd door de Landelijke Gilde, met de hulp van KVLV.